Praktijk Het Sterrenstel
Ascensie Basic Class
Deze mooie ééndaagse training is er op gericht je systeem op te schonen en te activeren. Het helpt je bij je ascensie proces en verdere bewustwording. Je word je bewuster van de maatschappij waarin wij leven. Je krijgt een beter beeld van de invloed die de maatschappij, of de matrix, op ons heeft. Hoe deze onze “keuzes” beïnvloed zonder dat wij ons daar bewust van zijn. Je komt dichterbij jezelf, waardoor jijzelf weet wat goed voor jou is.

De matrix heeft invloed op de 4 lichaamsystemen. Daar is de schoning in deze ascensie basic class op gericht.

Na de opschoningen gaan we met de chakra’s aan de slag en een aantal andere activeringen. Alles gaat in overeenstemming met het hogere zelf, de I am presence. Zo krijgt iedereen precies wat hij/zij hebben kan. De activaties helpen je om gemakkelijker om te gaan met de tijd waarin wij leven en hebben ook effect op je bewustwordingsproces. Het helpt je om dichterbij jezelf te blijven. Door dichtbij jezelf te blijven, heeft de matrix minder grip op je.

Het is mooi om eerst de driedaagse mahatma avatar van synthese basic class te doen, maar zeker niet noodzakelijk.

Deze basic class is geschikt voor mensen vanaf ongeveer 18 jaar.

Inhoud training:

• Clearing (opschoning van je 352 chakra’s en 12 lichaam systemen en verwijderen van entiteiten etc.);
• Anthakarana (regenboogbrug activering tot het volledige spectrum);
• Matrix clearing;
• Teachings: Matrix;
• Activatie Hogere Hart chakra;
• Kernangst matrix omzetten in Liefde;
• Activatie Lichtlichaam (Mer Ka Ba);
• Licht frequentie verhoging;
• DNA activering;
• Upgrading van de chakra’s met de mahatma energie en de goddelijke lichtfrequentie.

Deze prachtige ééndaagse workshop is ons gegeven door Senia Melchizedek en is een opzichzelf staande workshop.

Echter door de driedaagse workshop Mahatma Avatar van Synthese Basic Class te volgen, wordt het mogelijk om workshops te volgen bij Senia Melchizedek. Hij geeft onder andere de vervolg trainingen op de Mahatma Avatar van Synthese Basic Class en diverse acsensie trainingen. Zie voor meer informatie www.lotusjoy.nl

De investering in jezelf is € 125,- inclusief lunch en thee met wat lekkers erbij.

Data voor deze workshop:
nog te bepalen.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: Praktijkhetsterrenstel@gmail.com

Let op! Het is helaas niet mogelijk om deel te nemen aan onze workshops indien je een psychische stoornis, epilepsie of een pacemaker hebt.